IKA'Y NANGUNGUSAP (claretian annual retreat reflection)

Ika’y nangungusap
 
sa likot ng munting pipit
sa pagsagwan ng mga pakpak
 
sa hampas ng hangin
sa panakaw na dampi ng lamig
sa kiskis ng mga dahon
 
sa gapang na liwanag
sa halakhak ng araw
sa guhit-ngiting galak
sa pagbagbag ng umusok na ulan
 
sa mapang-akit na buwan
sa  harot ng mga bituin
sa linamnam ng  hapag
sa nakakandadong lagusan
sa paglapat sa katre ng pagsuko
 
sa mga nagmamartsang tanod
sa pagsalubong sa bukang liwayway
sa pag yakap sa bagong umaga
sa bigkas ng mga oracion
sa litanya ng pagbangon
sa pagtiklop ng mga tuhod
 
sa pagposas sa mga titig
sa pagdikit ng labing matabil
sa pagragasa ng luha
sa mga piping saksi
sa eskandalosong  pagpapasya
sa patay sinding lampara
sa sarswelang mapangahas
 
sa mga letrang mapang hamon
sa mga kwadrong matanong
sa panliligaw sa salamin
sa pagbaon ng bangungot
sa pagbangga sa hamon
sa lindol ng kalamnan
sa yungib ng mga bingi
sa balon ng buhay
 
sa diwang malaya
 
sa muling paghakbang
 
sa kumpas ng kapatiran...Ika’y nangungusap
 
annual provincial retreat
 
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS